Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Política de Qualitat

 
 
Les directrius fonamentals per a garantir la qualitat dels nostres serveis d’atenció sanitària a persones amb discapacitat intel·lectual són:
 
1. Qualitat Assistencial:
  • Millorar la qualitat de vida i el benestar individual, social i intel·lectual de l’usuari.
  • Comprendre i satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, les seves famílies i/o els seus tutors.
  • Garantir un tractament integral i personalitzat basat en la disposició d’un pla terapèutic definit i revisat periòdicament.
  • Desplegar actuacions per a treballar la psicoeducació i rehabilitació de les persones ateses, desenvolupar les seves capacitats, afavorir la integració social i laboral a la comunitat, estabilitzar el trastorn mental i fomentar l’aprenentatge de conductes adaptatives a l’entorn.
 
2. Gestió de riscos i seguretat del pacient:
  • La seguretat del pacient és un component clau i una prioritat de la qualitat assistencial. Villablanca no és aliè a aquest interès i promociona processos pels quals l’organització proporciona atenció i cures segures. Per efectuar una gestió adequada compta amb una metodologia basada en la constitució d’una Comissió de Seguretat del Pacient que implementa plans i objectius periòdics.
 
3. Millora contínua:
  • Villablanca està compromesa amb la millora contínua dels processos, mètodes i serveis, que són extensibles a tots els nivells de l’organització a través de l’aplicació d’eines i models consolidats en gestió de qualitat (certificació i acreditació).
 
4. Compromís de compliment dels requeriments legals i normatius dels grups d’interès:
  • Es duu a terme un anàlisi periòdic del context tant intern com extern (riscos i oportunitats), per identificar les condicions i tendències que puguin afavorir o dificultar la consecució de la visió. A més, de tenir en compte el compliment dels requeriments legals i normatius de cadascun d’ells.
 
 
Misericòrdia Rodríguez                                                      Francisco Aguilera
Gerència                                                                            Direcció Mèdica

          
                     
 

Galeria d'imatges VS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES