Empresas del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Trabaja con nosotros

Nombre
Email
Teléfono
Curriculum vitae
Carta de presentación
L’informem que Villablanca Social, SAU, en virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer de Personal, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de gestió de Currículums pels processos de selecció.

Els destinataris són els diversos departaments que formen l’entitat.

Implícitament, autoritza la cessió de les seves dades curriculars per part de Villablanca Social, SAU., als sols efectes de poder participar en processos de selecció i d’acord amb el seu perfil professional, a les següents entitats: Institut Pere Mata, S.A.; Fundació Pere Mata, F.P.; Villablanca Serveis Assistencials, SAU.; Fundació Villablanca, F.P.; Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, F.P. i Pere Mata Social, S.A.

Vostè és el/la responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a:

Departament de Recursos Humans
Villablanca Social, SAU
Ctra. Bellissens s/n, Mas Plana
43204-REUS
rrhh@peremata.com

Així mateix li comuniquem, que si en el transcurs de sis mesos, no se’l/la crida/t per un procés de selecció, el seu currículum serà eliminat i les seves dades esborrades dels nostres arxius.

Galería de imágenes VS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VER MÁS ACTOS